Marit Wiklund, billedhugger og tegner
Start  |  Om  |  Bilder  |  Utstilling  |  Prosesser

TV Vestfold laget denne presentasjonen i juni 2011 (klikk her)

CV: 
Marit Wiklund 
Billedhogger og tegner, født i Trondheim 8-10-45.
Bor  og arbeider på Berger i Vestfold.
Adr.  Toppen 12, 3075 Berger,  telf. 33775363
Atelier: Fossekleiva Kultursenter, 3075 Berger,  telf 33775357
Mobil: 90939831, E-mail: skulptur@maritwiklund.com
Utdannelse:
Trondhjems Yrkesskole, reklamelinjen 1962 – 65.
Kveldskurs i modellering hos Sivert Donali og Edith Aas 1963 – 65
Kurs hos Ellen Elster Christensen, Oslo, 1966.
Statens kunstakademi under prof. Per Palle Storm 1966 – 69
Mesteratelier i Billedhoggerhuset 1969 – 70
 
Stipend og atelieropphold:
Benneches legat 1970, Astrid Aasens Gave 1970 og -72.
Trondheim bys kulturfond 1970 og -73. 3%-fondets stipend 1970.
Bærum kommunes stipend 1971. Statens reisestip. 1972.
Statens 3-årige arb.stp.  (lille) 1974, -75 og -76. Mohrs legat 1978.
Statens 3-årige arb.stp.  (store) 1979, -80 og -81
Statens reise- og studiestip. 1985. Vederlagsfondets stip. 1988
Statens etableringsstip. 1990. Svelvik kommunes kulturstip.1991.
Drammens Tidende og Buskerud Blads talentpris 1991.
Vederlagsfondet 1992. Garantert minsteinntekt fra 1995.
Studiereiser
Paris og Roma 1967. Berlin og Paris 1972. Kina 1978.
Diverse reiser i Europa i årenes løp.

Separatutstillinger:
Ett år i Billedhoggerhuset, Oslo 1971.  Galleri U-2,
Oslo 1972. Trøndelag Teater (tegn.) 1972. Galleri Musk, Bærum 1974.
Galleri Tanum,  Oslo 1975. Trondheims Kunstforening 1975.
Gall. Charlie, Jessheim 1981. Gall. Trekanten, Asker .  Gall Siverts,
Bergen 1987. Teatergalleriet i Fossekleiva 1989. Kihlegall., Horten 1990.
Fossekleiva galleri, portrettutstilling 1995.
Galleri  Kampen, Oslo 1998. Galleri Hartvig, Oslo 2000.
Fossekleiva galleri  2000, 2002 og 2004.t år i Billedhoggerhuset (1971)
Galleri U (1972)
Galleri U (1972)
Galleri Musk (1974)
Trondheim Kunstforening (1975)
Galleri Tanum (1975)
Blomquist (1984)
Galleri Siverts Bergen (1987)
Asker Kunstforening (1987)
Fossekleiva Brukssenter (1989)
Kihlegallerit Horten (1990)

Gruppeutstillinger:
Blomquist, Oslo 1984. Drammen Kunstfor. 1991.
Tegneforbundet, Oslo 1997.
Galleri Hartvig, Oslo 1999. Skien kunstforening, Ibsenhuset 1998.ontrast Gruppeutstilling (1970)
Nordisk Kunstutstilling (1972)
Småskulptur Biennale Ungarn (1973)
Skulptur Underveis (1980)
Oslo Oslo UKS (1981)
Kontrast Gruppeutstilling (1990)
Kollektivutstillinger:
Høstutst. 1969, -70, -71, -72, -73,  -74, -78, -82, og flere.
U.K.S. Vårutst. 1970, -71, -74, -76, og -78.
Kontrast, gruppeutst. Trondheim kunstforening, Levanger, Porsgrunn og Fredrikstad 1970.
U.K.S. Jubileumsutst., Kunstnernes Hus 1971,
Nordisk Kunstutstilling, Reykjavik 1972
Norsk Skulptur, Nordjyllands Kunstmuseum, Ålborg 1972.
Internasjonal småskulpturbiennale i Budapest 1973.
Sommerutst. Tr.heims kunstfor. 1972, -73, og -76
Aspekt, galleri Strømmen, Tr.heim 1974.
"Skulptur underveis",  Kunstnernes Hus, Oslo 1980, Bergen og Tr.heim 1981.
Oslo – Oslo, U.K.S. 1981 (samarb. M. Hølmebakk, G. Finne og S. Krohn).
Gras jubileumsutst., Hammerlund kunsthandel, Oslo 1983.
F.I.D.E.M.s kongress, Firenze 1983.
Art-84, Müllerhotellet, Heimdal, Tr.heim 1984
Blomquist kunsthandel 1984
Galleri  Roenland, Jevnaker 1991 og -92
Buskerud Kunstnersentrum, novemberutst. 1991, -92, -97, 2000, 2001, 20002.
Tendenser i 70-åra, Lillehammer kunstmuseum 19..
Kunstlivet på Berger, Gruppeutst. Fossekleiva 1998.
Fossesholm Herregård, Vestfossen 2000.
Travers, Svensker i Paris og nordmenn på Berger, Telemark fylkesgalleri, Notodden og Fossekleiva gall., Berger 2002.
Offentlige arbeider:
Portrettstudie, Byåsen skole i Trondh. (bronse 1975); Søstre,
Mosseporten sykehjem (bronse 1978) og Det Kongelige Selskap for Norges Vel, Hellerud
gård Oslo (1984); Peter Wessel  Tordenskiold, Ringve mus. Trondh. (bronserelieff 1977);
Minnesmerke, Færvik kirke, Tromøya (bauta med bronserelieff 1978); Jub.medalje Kong
Olav V 25 års jub. som regent (bronse og sølv, preget av Den Kongelige Mynt, Kongsberg
1982);Balanse, Hovseter sykehjem, Oslo (bronse 1984). "Søstre" Mølledammen, Bryne på
Jæren 1985, Doktor Gjessing, Dikemark sykehus 1987, rektor Tove Pihl, Korsvoll skole
1988. Utferdstrang, Aker Brygge 1989, Generalmajor Arne D. Dahl, Porsangmoen 1990.
Hand i hand, Ål helsetun, Hallingdal 1991. Edvard Grieg, Den gamle Logen,
Oslo 1993. Kong Olav "Kjære Kongen vår!" Tromsø 1994.
Relieff til minne om sprengningen av Bårdshaug Trafostasjon i Orkanger 1995.
Dobbelttak (skiløpere), Granåsen, Trondheim 1997;
Hanna Winsnes, Vang Bibliotek, Hamar 1997;
Gunnar Jahn, Bankplassen, Oslo 1998,
Relieff av Tom Gresvig ved Røde Kors Nordic UWC, Dale 2000.
"Den som intet våger ..."  Sameiet Godthaab Lysakerfjorden, 2000
Redaktør Birgit Borgersen Wiig Askim, 2002
Relieff til minne om Olav Engelbrektsson, Lier i Belgia 2003.
"Corps de ballet" Sandetun sykehjem 2005
Fabrikkeier Jens J. Jebsen, portrettbyste 2006
Portretter av professor Knut Selmer (1995) og professor Jon Bing (2007) på institutt for Rettsinformatikk.
Relieff av tidl. fylkesmann Anders Aune, Vadsø 2008.
Illustrasjonsarbeider:
Johanna Schwarz: Labyrinten. En bok for blinde og seende barn Oslo 1970

Modellerte to forskjellige utgaver av Mormor og de 8 ungene av Anne Cath Vestly for bedriften Eiker Vekst i Mjøndalen i forbindelse med at det i 2007 er 50 år siden den første boka kom ut.
Representert i :
Nasjonalgalleriet, Trøndelag Faste Galleri, Ringve Museum, Riksgalleriet, Oslo kommunes Kunstsamlinger, Norsk Kulturråd, Landsforeningen Kunst i skolen.
Stillinger, medlemsskap og verv:
Gjestelærer Vestlandets Kunstak. 1975; amanuensis (1/2 stilling), Kunstak, 1981-82; Undervist
ved en rekke videregående skoler i Oslo. Medlem UKS fra 1967,
styremedlem 1976-79, formann 1978-79, jurymedlem i flere perioder 1970-årene;
medlem Trøndelags Bildende Kunstnere; Den faste Jury 1982-83,
Norsk Billedhuggerforening; formann 1995-97.
Sensor ved Statens Kunstakademi  -72,-73
Medlem av Statens stipendkomite 1999 og 2000
Formann i tilsynsrådet for Kunstnernes Hus 1999 - 2001